Znaleziono 5 artykułów

Ryszard Rębowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Ryszard Rębowski Tomasz Stechnij Witold Urbanik s. 5-6
Uwagi o dylatacji czasu w warunkach szczególnej teorii względności Ryszard Rębowski s. 7-19
3.14 – czyli imieniny liczby π Ryszard Rębowski s. 21-28
O liczbie π równej 3,1415926535897932384626433… z perspektywy teorii prawdopodobieństwa i nie tylko : część pierwsza Ryszard Rębowski s. 29-51
O liczbie π równej 3,1415926535897932384626433… z perspektywy teorii prawdopodobieństwa i nie tylko : część druga Ryszard Rębowski s. 53-69