Znaleziono 2 artykuły

Paulus Rabikauskas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Relationes status diocesium in Magno Ducatu Lituaniae : 1. Dioeceses Vilnensis et Samogitiae", in unum rededgit Paulus Rabikauskas, Romae 1971 : [recenzja] Tadeusz Krahel Paulus Rabikauskas (aut. dzieła rec.) s. 282-285
"Relationes status dioecesium in Magno Ducatu Lituanie, t. 2, Pluribus adlaborantibus in unum redegit Paulus Rabikauskas SI, Roma 1978 : [recenzja] Leonid Żytkowicz Paulus Rabikauskas (aut. dzieła rec.) s. 599-604