Znaleziono 9 artykułów

Genowefa Rejman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Daleki od doskonałości : (dyskusja redakcyjna nad projektem kodeksu karnego) Czesław Jaworski Krzysztof Piesiewicz Genowefa Rejman Leszek Sługocki s. 5-23
Granica między przygotowaniem a usiłowaniem podżegania i pomocnictwa do przestępstwa Genowefa Rejman s. 45-51
Tajemnica zawodowa lekarza psychiatry Jadwiga Fleszar-Szumigajowa Genowefa Rejman s. 46-55
Zagadnienie odpowiedzialności w prawie prasowym Genowefa Rejman s. 47-52
Odpowiedzialność karna personelu medycznego działającego w zespole Genowefa Rejman s. 55-71
Problem ryzyka gospodarczego na tle konkretnego orzeczenia Sądu Najwyższego Genowefa Rejman s. 58-65
Konstrukcja winy w projekcie kodeksu karnego Genowefa Rejman s. 62-68
Problemy prawa karnego w związku z definicją "śmierci mózgowej" Genowefa Rejman s. 145-163
"Prawo karne w okresie stalinizmu", pod red. nauk. Genowefy Rejman, Warszawa 1995 : [recenzja] Marcin Zaborski Genowefa Rejman (aut. dzieła rec.) s. 210-217