Znaleziono 8 artykułów

Wojciech Rojek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antropologiczny problem w filozofii dziejów: relatywne – absolutne Wojciech Rojek s. 75-84
"Materiały do dziejów uchodźstwa, t. 7: Wybór dokumentów do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego 1939-1991", oprac. i red. Andrzej Suchcitz, Ludwik Maik, Wojciech Rojek, Londyn 1997 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Ludwik Maik (aut. dzieła rec.) Wojciech Rojek (aut. dzieła rec.) Andrzej Suchcitz (aut. dzieła rec.) s. 178-182
Problem zła dziejowego w ateistycznej historiozofii Wojciech Rojek s. 193-205
"Historia upadku : ku antropologii adekwatnej", Marian Grabowski, Kraków 2006 : [recenzja] Wojciech Rojek Marian Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 216-220
"Odyseja skarbu Rzeczypospolitej. Losy złota Banku Polskiego 1939-1950", Wojciech Rojek, Kraków 2000 : [recenzja] Mirosław Dymarski Wojciech Rojek (aut. dzieła rec.) s. 224-227
"Polska - niepotrzebny aliant Francji?", Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Warszawa 2003 : [recenzja] Wojciech Rojek Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (aut. dzieła rec.) s. 232-236
Zawartość roczników 2003-2005 "Dziejów Najnowszych" Wojciech Rojek s. 246-249
"Naród - państwo. Europa Środkowa w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane Michałowi Pułaskiemu w pięćdziesięcilecie pracy naukowej", red. Artur Patek i Wojciech Rojek, Kraków 2006 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Artur Patek (aut. dzieła rec.) Wojciech Rojek (aut. dzieła rec.) s. 259-261