Znaleziono 3 artykuły

Artur Patek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W Czechach o Polsce w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej Artur Patek s. 89-98
"Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana?", Artur Patek, Kraków 1997 : [recenzja] Ewa Kowalska Artur Patek (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"Naród - państwo. Europa Środkowa w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane Michałowi Pułaskiemu w pięćdziesięcilecie pracy naukowej", red. Artur Patek i Wojciech Rojek, Kraków 2006 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Artur Patek (aut. dzieła rec.) Wojciech Rojek (aut. dzieła rec.) s. 259-261