Znaleziono 4 artykuły

Ewa Rudnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces przeprowadzania zmianw układzie zbiorów magazynowych bibliotekiuniwersyteckiej UWM w Olsztynie Ewa Rudnicka s. 52-67
Zmiany kultury organizacyjnej biblioteki na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Ewa Rudnicka s. 266-277
„Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej” – sprawozdanie z VI Konferencji Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich. Wrocław, 5 XII 2014 r Emilia Czerniejewska Marek Dubiński Ewa Rudnicka s. 383-393
„E-eksplozja: narzędzia – metody - użytkownicy” – sprawozdanie z konferencji naukowej w Bibliotece Jagiellońskiej z okazji 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków – UJ, 27 III 2014 r.) Marek Dubiński Ewa Rudnicka s. 483-492
    Zacytuj
  • Udostępnij