Znaleziono 4 artykuły

Danuta Rzepniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ziemiaństwo Mazowsza podwarszawskiego : (na marginesie książki Danuty Rzepniewskiej, Ziemiaństwo w kręgu oddziaływania Warszawy 1807-1864, Warszawa 1982) Irena Rychlikowa Danuta Rzepniewska (aut. dzieła rec.) s. 347-358
"Die Schwabensiedlung im Posener Kammerdepartement 1799-1804", Erich Weise, Würzburg 1961 : [recenzja] Danuta Rzepniewska Erich Weise (aut. dzieła rec.) s. 520-522
[W "Przeglądzie Historycznym" t. LX (1969), z. 3 s. 602-606 ukazała się recenzja Barbary Grochulskiej z mojej pracy pt. "Gospodarstwo folwarczne na Mazowszu (1795-1806)"...] Danuta Rzepniewska s. 592-597
"Gospodarstwo folwarczne na Mazowszu 1795-1806", Danuta Rzepniewska, Warszawa 1968 : [recenzja] Barbara Grochulska Danuta Rzepniewska (aut. dzieła rec.) s. 602-606