Znaleziono 4 artykuły

Joanna Siuda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi na temat zastosowania jhp KABA w opracowaniu rzeczowym wybranych wydawnictw ciągłych w katalogu komputerowym Biblioteki Głównej Papieskiej Akademii Teologicznej Joanna Siuda s. 83-95
Impairment of Episodic and Working Memory as a Predictor of Dementia Development in Mild Cognitive Impairment. Results From Four Years of Prospective Follow Up Grzegorz Opala Maja Patalong-Ogiewa Joanna Siuda s. 138-151
Postać rzutowo-remisyjna stwardnienia rozsianego o ostrym przebiegu klinicznym. Opis przypadku Miłosz Gołyszny Tatiana Lewicka Tomasz Ludyga Joanna Siuda Aleksandra Strach-Sączewska s. 322-329
Syndrom obcej ręki jako następstwo ukrwotocznienia udaru niedokrwiennego w obrębie prawej półkuli mózgu. Opis przypadku Miłosz Gołyszny Tatiana Lewicka Tomasz Ludyga Joanna Siuda Aleksandra Strach-Sączewska s. 330-336