Znaleziono 3 artykuły

Aleksandra Strach-Sączewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nawracające porażenie nerwu twarzowego w przebiegu zespołu Melkerssona- -Rosenthala. Studium przypadku Aleksandra Strach-Sączewska s. 309-321
Postać rzutowo-remisyjna stwardnienia rozsianego o ostrym przebiegu klinicznym. Opis przypadku Miłosz Gołyszny Tatiana Lewicka Tomasz Ludyga Joanna Siuda Aleksandra Strach-Sączewska s. 322-329
Syndrom obcej ręki jako następstwo ukrwotocznienia udaru niedokrwiennego w obrębie prawej półkuli mózgu. Opis przypadku Miłosz Gołyszny Tatiana Lewicka Tomasz Ludyga Joanna Siuda Aleksandra Strach-Sączewska s. 330-336