Znaleziono 6 artykułów

Aleksandra Spychała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasoby kulturowe rejonu wielkopolskich parków krajobrazowych Anna Jęczmyk Aleksandra Spychała Jarosław Uglis s. 5-34
Formy popularyzacji fortecznego dziedzictwa kulturowego : studium przypadku imprezy Weekend Forteczny w Poznaniu – sylwetka uczestnika Sylwia Graja-Zwolińska Anna Jęczmyk Przemysław Maćkowiak Magdalena Maćkowiak Aleksandra Spychała Jarosław Uglis s. 5-32
Charakterystyka usług ekoturystycznych na terenach wiejskich w Polsce : studium przypadku wybranych podmiotów ekoturystycznych Sylwia Graja-Zwolińska Aleksandra Spychała s. 87-97
Informacje naukowe i edukacyjne Aleksandra Spychała s. 102
"Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce", red. Irena Lichniak, Warszawa 2011 : [recenzja] Aleksandra Spychała Irena Lichniak (aut. dzieła rec.) s. 237-240
Wybrane determinanty popytu ekoturystycznego : przykład Rzeczpospolitej Ptasiej Sylwia Graja-Zwolińska Aleksandra Spychała Ewa Wlekła s. 251-264