Znaleziono 6 artykułów

Piotr Sroga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bogactwo i ubóstwo w pespektywie ludzkiej wolności Piotr Sroga s. 5-13
Etyczny wymiar przezwyciężenia kryzysu państwa socjalnego : refleksja nad dokumentem "O przyszłości w solidarności i sprawiedliwości" Piotr Sroga s. 77-88
Kościół a liberalizm : początek sporu Piotr Sroga s. 239-251
"Ochotnicy Miłości Bliźniego", Staś Gawroński, tł. Bożena Topolska, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Sroga Staś Gawroński (aut. dzieła rec.) Bożena Topolska (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Christliche Sozialethik. Einführung und Prinzipien", Arno Anzenbacher, Paderborn 1997 : [recenzja] Piotr Sroga Arno Anzenbacher (aut. dzieła rec.) s. 262-266
Etyczne podstawy podejmowania decyzji politycznych Piotr Sroga s. 471-481