Znaleziono 11 artykułów

Adam Stankowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Adam Stankowski s. 5-6
Wstęp Adam Stankowski s. 5-6
Terapia pedagogiczna - wprowadzenie Adam Stankowski s. 9-32
Terapia logopedyczna w procesie rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagogika, oligofrenologopedia) Jolanta Brzozowska Adam Stankowski s. 54-82
Środowiska wychowawcze a efekty wychowania : kierunki zmian i reform warunkujące budowanie nowoczesnego systemu wychowawczego Adam Stankowski s. 70-77
Wieloznaczność rzeczywistości edukacyjnej z perspektywy pedagoga specjalnego Adam Stankowski s. 77-86
Indywidualne "ścieżki" rozwoju moralno-społecznego a implikacje resocjalizacyjne Adam Stankowski s. 91-101
"Výchova Hrou", Jana Svetliková, Bratislava, 2000 : [recenzja] Adam Stankowski Jana Svetliková (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Základy špeciálnej pedagogiki", Stefan Vaśek, Bratislava, 2003 : [recenzja] Adam Stankowski Štefan Vašek (aut. dzieła rec.) s. 193-194
Pedagogika społeczna i pedagogika specjalna wobec edukacji osób niepełnosprawnych Natalia Stankowska Adam Stankowski s. 325-333
"Determinanty środowiskowe niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży", Adam Stankowski, 2002 : [recenzja] Ewa Kucyper Adam Stankowski (aut. dzieła rec.) s. 426-428