Znaleziono 3 artykuły

Krystyna Stawecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
">>Instar Dei posta<< w teorii Sarbiewskigo", Krystyna Stawecka, "Roczniki Humanistyczne KUL", Literatura polska, t.32, z.1, Lublin 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Krystyna Stawecka (aut. dzieła rec.) s. 402
"Maciej Kazimierz Sarbiewski o poezji lirycznej. Komentarz do >>Characteres lyrici<<", Krystyna Stawecka, "Roczniki Humanistyczne KUL", Literatura polska, t.32, z.1, Lublin 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Krystyna Stawecka (aut. dzieła rec.) s. 404
"Religijna poezja łacińska XVI wieku w Polsce. Zagadnienia wybrane", Krystyna Stawecka, Lublin 1964, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Komisja Badań nad Literaturą Katolicką, 4, s. 138, 2 nlb. : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Krystyna Stawecka (aut. dzieła rec.) s. 533-540