Znaleziono 7 artykułów

Agata Sudolska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywność przedsiębiorstw na rzecz zwiększania życiowej wartości klienta - wyniki badań empirycznych Agata Sudolska s. 113-124
W poszukiwaniu typologii innowacji społecznie odpowiedzialnych : mapowanie pola badawczego Andrzej Lis Agata Sudolska s. 115-125
Skłonność przedsiębiorstw sektora MSP do podejmowania kooperacji o charakterze proinnowacyjnym Agata Sudolska s. 225-232
Zarządzanie doświadczeniami klientów jako kluczowy czynnik w procesie budowania ich lojalności Agata Sudolska s. 275-284
Przejawy umacniania potencjału innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP Agata Sudolska s. 339-347
Rozwijanie relacji z nabywcami jako wyraz adaptacji przedsiębiorstw do nowych wyzwań rynkowych Agata Sudolska s. 405-414
Zarządzanie talentami w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa = Talent management in the context of firm innovativeness Monika Chodorek Agata Sudolska s. 496-503
    Zacytuj
  • Udostępnij