Znaleziono 11 artykułów

Roman Szul

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalizm w Hiszpanii Roman Szul s. 13-51
Regionalizm w Hiszpanii Roman Szul s. 13-51
Sub-national regionalism and the European Union Roman Szul s. 41-52
Sub-national regionalism and the European Union Roman Szul s. 41-52
Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu w obszarze "Gospodarka" Roman Szul s. 61-69
Miasto a język : rola miast w kształtowaniu sytuacji językowej Roman Szul s. 63-85
Kwestia językowa w dziejach : zarys problematyki Roman Szul s. 69-94
Regionalizm w Europie : czynniki i ewolucja Roman Szul s. 107-134
"Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy", pod red. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Łódź 2008 : [recenzja] Roman Szul Eugeniusz Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 195-199
Polskie regiony jako motory rozwoju : refleksje wokół publikacji "Jak uczynić regiony motorami rozwoju i modernizacji Polski" Roman Szul Anna Dąbrowska-Nowacka (aut. dzieła rec.) Jan Szomburg (aut. dzieła rec.) s. 213-218
O językach istniejących i nieistniejących jednocześnie i innych kwestiach polityczno-językowych : Refleksje wokół książek: Władysław Lubaś, "Komparacja współczesnych języków słowiańskich : polityka językowa", Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole 2009 i Nicole Dołowy-Rybińska, "Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 Roman Szul Nicole Dołowy-Rybińska (aut. dzieła rec.) Władysław Lubaś (aut. dzieła rec.) s. 351-356