Znaleziono 2 artykuły

Władysław Lubaś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gramatyka rymu Piotra Kochanowskiego", Władysław Lubaś, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Władysław Lubaś (aut. dzieła rec.) s. 224
O językach istniejących i nieistniejących jednocześnie i innych kwestiach polityczno-językowych : Refleksje wokół książek: Władysław Lubaś, "Komparacja współczesnych języków słowiańskich : polityka językowa", Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole 2009 i Nicole Dołowy-Rybińska, "Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 Roman Szul Nicole Dołowy-Rybińska (aut. dzieła rec.) Władysław Lubaś (aut. dzieła rec.) s. 351-356