Znaleziono 4 artykuły

Agnieszka Tomaszewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poziom jakości obsługi klientów w zakresie e-administracji Agnieszka Tomaszewicz s. 283-290
Rozwój portali społecznościowych w Polsce Agnieszka Tomaszewicz s. 375-385
Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na nowy sposób funkcjonowania e-administracji Agnieszka Tomaszewicz s. 443-453
Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce Jacek Buko Agnieszka Tomaszewicz s. 643-651