Znaleziono 18 artykułów

Jan Twardy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria i praktyka kaznodziejskiej posługi Słowa w ujęciu Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza Jan Twardy s. 34-53
Ksiądz profesor Antoni Lewek jako homileta i kaznodzieja Jan Twardy s. 44-63
Chrystocentryzm w kaznodziejskiej posłudze słowa Jan Twardy s. 50-64
Źródła przemian we współczesnej homiletyce fundamentalnej Jan Twardy s. 112-125
Znaczenie motywacji w kaznodziejskiej posłudze słowa Jan Twardy s. 149-165
Między teologią a antropologią w głoszeniu kazań maryjnych Jan Twardy s. 216-236
"Koncepcja pracy twórczej nad kazaniem : inspiracje psychologiczne w niemieckojęzycznych publikacjach homiletycznych 1970-1996", Jan Twardy, Rzeszów 1998 : [recenzja] Waldemar Wojdecki Jan Twardy (aut. dzieła rec.) s. 234-236
"Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie", Jan Twardy, Przemyśl 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jan Twardy s. 254-257
"We Speak the Word of the Lord : A Practical Plan For More Effective Preaching", Daniel E. Harris, Chicago 2001 : [recenzja] Jan Twardy Daniel E. Harris (aut. dzieła rec.) s. 302-303
Kerygmat a wydarzenie w głoszeniu cudów Jezusa Jan Twardy s. 319-330
The Importance of Listening to God's Word Jan Twardy s. 338-350
Lekcjonarz mszalny podstawą kaznodziejskiej interpretacji problemów moralno-politycznych Jan Twardy s. 388-404
Kaznodziejskie oddziaływanie na sferę wolitywną słuchaczy Jan Twardy s. 390-404
"Einführung in die Homile", Wilfried Engeman, Tübingen, Basel 2002 : [recenzja] Jan Twardy Wilfried Engeman (aut. dzieła rec.) s. 469-471
"Gut predigen : ein Grundkurs", Paul Oskamp, Rudolf Geel, Gütersloh 2001 : [recenzja] Jan Twardy Rudolf Geel (aut. dzieła rec.) Paul Oskamp (aut. dzieła rec.) s. 485-488
"A Light Unto My Path : Crafting Effective Homilies", James J. Bacik, Kevin E. Anderson, New York 2006 : [recenzja] Jan Twardy Kevin E. Anderson (aut. dzieła rec.) James J. Bacik (aut. dzieła rec.) s. 488-490
"Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie", Jan Twardy, Przemyśl 2009 : [recenzja] Wojciech Turowski Jan Twardy (aut. dzieła rec.) s. 526-527
Zasada chrystocentryzmu w kaznodziejstwie Jan Twardy s. 547-563