Znaleziono 2 artykuły

Eugenija Ulčinaité

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie XVII wieku. Próba rekonstrukcji schematu retorycznego", Eugenija Ulčinaité, Wrocław 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Eugenija Ulčinaité (aut. dzieła rec.) s. 265
"Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku : próba rekonstrukcji schematu retorycznego", Eugenija Ulčinaitė, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Anna Werpachowska Eugenija Ulčinaitė (aut. dzieła rec.) s. 368-372