Znaleziono 18 artykułów

Monika Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rosja, Litwa Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina i Polska : ustawodawstwo dotyczące aborcji i sprzeciw sumienia wobec aborcji Monika Wójcik s. 27-35
Rodowód ojcostwa Monika Wójcik s. 29-40
Odpowiedzialne rodzicielstwo warunkiem integracji społeczeństwa Monika Wójcik s. 33-37
Wielkośc małości dziecka Monika Wójcik s. 47-53
Rodzicielskie powołanie do wychowania Monika Wójcik s. 49-62
Wybrane zagrożenia rodziny : dwadzieścia lat po "Familliaris consortio" Monika Wójcik s. 57-65
Nauki o rodzinie w służbie odpowiedzialnego rodzicielstwa Monika Wójcik s. 95-108
Zmagania życia ze śmiercią Monika Wójcik s. 99-117
Wychowanie do rodzicielstwa Monika Wójcik s. 123-132
Środowiskowe aspekty procesów poszukiwania i wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych typu shale gas Monika Wójcik s. 145-156
Udział założyciela Instytytu Studiów nad Rodziną w zmaganiach Kościoła o cywilizację życia Monika Wójcik s. 185-194
"Prawo rzymskie publiczne", Antoni Dębiński, Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik, Warszawa 2010 : [recenzja] Tomasz Palmirski Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Joanna Misztal-Konecka (aut. dzieła rec.) Monika Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 207-233
"Spotkania z Kresami" - wspomnienia z objazdu naukowego Studenckiego Koła Naukowego Historyków na Ukrainę Beata Deleżuk Monika Lipka Agnieszka Mentecka Monika Wójcik s. 231-238
Religijna odnowa Narodu w Jasnogórskich Ślubach Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Monika Wójcik s. 259-278
"Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim : Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam", red. Antoni Dęboński i Monika Wójcik, Lublin 2007 : [recenzja] Aldona Rita Jurewicz Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Monika Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 319-324
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zagadnienie nierówności społecznej w "De Gubernatione Dei" Salwiana z Marsylii : aspekty prawne Monika Wójcik s. 339-355
"Rzymskie prawo prywatne : kazusy i ćwiczenia", Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik, Warszawa 2007 : [recenzja] Tomasz Palmirski Joanna Misztal-Konecka (aut. dzieła rec.) Monika Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 356-371
Plaga justyniana : cesarstwo wobec epidemii Monika Wójcik s. 377-401