Znaleziono 14 artykułów

Antoni Dębiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poena cullei w rzymskim prawie karnym Antoni Dębiński s. 133-146
"Roman Longchamps de Bérier (1883-1941) profesor lwowski i lubelski, red. Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Lublin 2011 : [recenzja] Henryk Stawniak Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Magdalena Pyter (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70 rocznicę śmierci", Red. Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Bożena Czech-Jezierska, Lublin 2011 : [recenzja] Henryk Stawniak Bożena Czech-Jezierska (aut. dzieła rec.) Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Magdalena Pyter (aut. dzieła rec.) s. 202-205
Wkład Jego Eminencji Księdza kardynała Józefa Glempa do nauki prawa rzymskiego Antoni Dębiński s. 203-208
"Prawo rzymskie publiczne", Antoni Dębiński, Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik, Warszawa 2010 : [recenzja] Tomasz Palmirski Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Joanna Misztal-Konecka (aut. dzieła rec.) Monika Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 207-233
"Prawo rzymskie w Akademii Zamojskiej w XVIII wieku", Marzena Dyjakowska, Lublin 2000 : [recenzja] Antoni Dębiński Marzena Dyjakowska (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi z okazji 65. rocznicy urodzin", pod red. Antoniego Dębińskiego i Elżbiety Szczot", Lublin 2000 : [recenzja] Henryk Stawniak Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) s. 246-253
"Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych", Antoni Dębiński, Lublin 1990 : [recenzja] Henryk Kupiszewski Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim : Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam", red. Antoni Dęboński i Monika Wójcik, Lublin 2007 : [recenzja] Aldona Rita Jurewicz Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Monika Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 319-324
    Zacytuj
  • Udostępnij
Komentarz do ustawy julijskiej o bezprawnych zabiegach wyborczych : 14 tytuł 48 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz Antoni Dębiński s. 335-337
Komentarz do ustawy julijskiej o porywaczach : 15 tytuł 48 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz Antoni Dębiński s. 339-346
Komentarz do ustawy julijskiej o sprzeniewierzeniu, świętokradcach i zatrzymujących [pieniądze publiczne] - 13 tytuł 48 księgi Digestów : tekst - tłumaczenie - komentarz Antoni Dębiński s. 355-367
"Kościół i prawo rzymskie", Antoni Dębiński, Lublin 2007 : [recenzja] Marek Kuryłowicz Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) s. 369-372
"Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin", red. Antoni Dębiński, Elżbieta Szczot, Lublin 2000 : [recenzja] Henryk Stawniak Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) s. 685-690