Znaleziono 15 artykułów

Aldona Rita Jurewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Aldona Rita Jurewicz Adam Świętoń s. 5
"Testamentum porcelli" Andrzej Dzikowski Aldona Rita Jurewicz Gabriela Molisak s. 11-35
Edictum Claudii de civitate Volubilitanorum Aldona Rita Jurewicz Konrad Tomasz Tadajczyk s. 45-58
Nobis non placere! : un provvedimento dei censori nelle testimonianze del Svetonio e di Aulo Gellio Aldona Rita Jurewicz s. 69-80
Dopuszczalność wielości miejsc zamieszkania w prawie niemieckim : wzorce historyczne Aldona Rita Jurewicz s. 79-106
Trzy inskrypcje z Volubilis (IAM 2.369, 370a, 448) : interpretari epigraphicam Aldona Rita Jurewicz s. 131-141
Interpretacja tekstu Modestyna D.23.2.24. : rozstrzygnięcie klasyczne czy późniejsza interpolacja? Aldona Rita Jurewicz s. 169-177
"Historia de la Manumision en Roma : de los origenes a los Severos, Gerion Naejos", Pedro Lopez Barja de Quiroga, Madrid 2007 : [recenzja] Aldona Rita Jurewicz Pedro Lopez Barja de Quiroga (aut. dzieła rec.) s. 193-207
"Entstehung und Entwicklung der modernen privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition", Gábor Hamza, Budapest 2009 : [recenzja] Aldona Rita Jurewicz Gábor Hamza (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Aulus Gellius, Noctes atticae 2.24. De vetere parsimonia; deque antiquis legibus sumptuariis", przekład, wstęp i komentarz Aldona Rita Jurewicz, Maria Piechocka-Kłos, Poznań 2012 : [recenzja] Konrad Tadajczyk Aldona Rita Jurewicz (aut. dzieła rec.) Maria Piechocka-Kłos (aut. dzieła rec.) s. 237
"Domniemanie" własności w reskrypcie Dioklecjana i Maksymiana Aldona Rita Jurewicz s. 253-258
Trójpodział «leges publicae romanae» i zagadnienie sankcji nieważności Daniel Tuzow Aldona Rita Jurewicz (tłum.) s. 255-258
"Ustawa XII Tablic : tekst - tłumaczenie - objaśnienia", Maria Zabłocka, Jan Zabłocki, Warszawa 2000 : [recenzja] Aldona Rita Jurewicz Maria Zabłocka (aut. dzieła rec.) Jan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 269-270
"Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim : Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam", red. Antoni Dęboński i Monika Wójcik, Lublin 2007 : [recenzja] Aldona Rita Jurewicz Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Monika Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 319-324
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Das Liv-, Est- und Curlaendische Privatrecht (1864 Aldona Rita Jurewicz Hesi Siimets-Gross (aut. dzieła rec.) s. 416-422