Znaleziono 3 artykuły

Andrzej Wańka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie globalizacji religijnej w nauce Towarzystwa Teozoficznego Andrzej Wańka s. 39-71
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy. Cz. 92 Stanisław Szmidt Andrzej Wańka Grzegorz Wita s. 181-203
"Religie w dobie pluralizmu i dialogu", red. Andrzej Wańka, Szczecin 2004 : [recenzja] Katarzyna Parzych Andrzej Wańka (aut. dzieła rec.) s. 224-225