Znaleziono 3 artykuły

Jadwiga Waźbińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drzewostan parku ziemskiego w Kłodzinie w porównaniu ze stanem z roku 1979 Katarzyna Gródka Zdzisław Kawecki Wiktor Knercer Jadwiga Waźbińska s. 29-37
Stan zachowania dawnych założeń parku ziemskiego w Szymonowie Zdzisław Kawecki Wiktor Knercer Jadwiga Waźbińska s. 125-133
Wiejski park w Pitynach i jego zagospodarowanie Zdzisław Kawecki Jadwiga Waźbińska s. 143-150