Znaleziono 22 artykuły

Ewa Więcek-Janka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Iwona Werner Ewa Więcek-Janka s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
The key to the longevity of a family business – Hõshi Ryokan case Ewa Więcek-Janka s. 11-25
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ile rodziny w firmie rodzinnej? : wyniki badań w Wielkopolsce Ewa Więcek-Janka s. 37-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bariery w procesie sukcesji w opinii sukcesorów firm rodzinnych : wyniki badań Ewa Więcek-Janka s. 39-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Interferencja obszarów firmy i rodziny w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych : przypadków Ewa Więcek-Janka s. 57-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena kwalifukacji technicznych na przykładzie zawodu technik mechatronik Klaudyna Bogurska-Matys Agata Wieczorek Ewa Więcek-Janka s. 57-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych Agnieszka Kujawińska Ewa Więcek-Janka s. 59-68
Kompetencje menedżerskie sukcesorów inżynierów w firmach rodzinnych Ewa Więcek-Janka s. 139-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problematyka innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach rodzinnych Marta Pawłowska Ewa Więcek-Janka s. 149-159
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd typologii przedsiębiorstw rodzinnych Ewa Więcek-Janka s. 167-179
Psychologiczne aspekty komunikacji rodziny i przedsiębiorstwa w firmach rodzinnych w świetle przeprowadzonych badań Ewa Więcek-Janka s. 196-204
Kształtowanie kompetencji menedżerów sukcesorów firm rodzinnych w środowisku kultury amerykańskiej i polskiej : (analiza przypadków) Natalia Bazyluk Marta Pawłowska Ewa Więcek-Janka s. 239-254
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firmy rodzinne – przedsiębiorczość długowieczna Ewa Więcek-Janka s. 259-274
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki determinujące obsługę klienta w przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badań Ewa Więcek-Janka s. 401-413
Konflikty w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych : wyniki badań Agnieszka Kujawińska Ewa Więcek-Janka s. 403-412
Bezpieczeństwo społeczne w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych : (wyniki badań) Agnieszka Kujawińska Ewa Więcek-Janka s. 407-414
Statystyczna ocena procesów w mikro i małych przedsiębiorstwach Agnieszka Kujawińska Ewa Więcek-Janka s. 431-439
Zarządzanie wiedzą w organizacjach międzykulturowych Ewa Więcek-Janka s. 589-597
Jakość obsługi klienta w mikroprzedsiębiorstwach Ewa Więcek-Janka s. 597-602
Kompetencje jako produkty na rynku pracy w Finlandii i Wielkopolsce na podstawie badań przedsiębiorstw rodzinnych Ewa Więcek-Janka s. 607-619
Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w mikroprzedsięborstwach rodzinnych Ewa Więcek-Janka s. 623-632
Innowacje w organizacji : ujęcie psychodynamiczne (między technokracją a demokracją) Ewa Więcek-Janka s. 675-685