Znaleziono 18 artykułów

Andrzej Wierciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Introduction Andrzej Wierciński s. 5-7
Introduction Andrzej Wierciński s. 5-7
Introduction Andrzej Wierciński s. 9-14
Wprowadzenie Andrzej Wierciński s. 15-21
Time and space in the Sun Pyramid from Teotihuacan Andrzej Wierciński s. 87-103
Question of Archi- and Neomorphic Pattern of the Human Skull Andrzej Wierciński s. 103-108
Canon of the human body, Mexican measures of length and the pyramid of Quetzalcoatl from Teotihuacan Andrzej Wierciński s. 103-123
Dark and light side of the Aztec Stone Calendar and their symbolical significance Andrzej Wierciński s. 105-109
An Anthropological Study on the Origin of "Olmecs" Andrzej Wierciński s. 143-174
Paula Ricoeura antropologiczna hermeneutyka osoby jako l’homme capable Andrzej Wierciński s. 161-176
Międzynarodowe sympozjum na temat europejskiego neolitu w Moguncji Andrzej Wierciński s. 172-175
Inter- and Intrapopulational Racial Differentiation of Tlatilco, Cerro de las Mesas, Teotihuacan, Monte Alban and Yucatan Maya Andrzej Wierciński s. 175-197
Interpopulational Differentiation of the Living Amerindian Tribes in Mexico Andrzej Wierciński s. 189-206
Sandomierz - Collegium Gostomianum Eleonora Tabaczyńska Stanisław Tabaczyński Andrzej Wierciński s. 201
Metafizyka Gustawa Siewerta Anna Jamroziakowa Andrzej Wierciński (aut. dzieła rec.) s. 217-220
The Lingual Mediation of Being and the Infinite Process of Understanding : Gadamer's Radicalization of Heidegger's Question of Being Andrzej Wierciński s. 249-275
"Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje", Klaudia Węc, Toruń 2013 : [recenzja] Andrzej Wierciński Klaudia Węc (aut. dzieła rec.) s. 267-274
Time-Spatial Regularities in the Distribution of Anthropological Structures in Egypt Andrzej Wierciński s. 281-291