Znaleziono 6 artykułów

Sławomir Witkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z dziejów kultury fizycznej w Sosnowcu", pod red. Mirosława Ponczka, Sławomira Witkowskiego, Adama Fryca, Sosnowiec-Katowice 2012 : [recenzja] Joanna Daniluk Adam Fryc (aut. dzieła rec.) Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) Sławomir Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 145-148
"Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych", pod red. Mirosława Ponczka, Sławomira Witkowskiego i Adama Fryca, Sosnowiec 2010 : [recenzja] Jan Golis Adam Fryc (aut. dzieła rec.) Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) Sławomir Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 170-171
Literatura i źródła do dziejów Zagłębia Dąbrowskiego Dariusz Rozmus Sławomir Witkowski s. 185-192
"Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych", Mirosław Ponczek, Sławomir Witkowski, Adam Fryc, Sosnowiec-Katowice-Dąbrowa Górnicza 2010 : [recenzja] Artur Kita Adam Fryc (aut. dzieła rec.) Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) Sławomir Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 243-245
"Z dziejów Zagórza", red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2008 : [recenzja] Anna Glimos-Nadgórska Dariusz Rozmus (aut. dzieła rec.) Sławomir Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-małopolskie (Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, ziemia olkuska)", red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2008 : [recenzja] Anna Glimos-Nadgórska Dariusz Rozmus (aut. dzieła rec.) Sławomir Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 310-314