Znaleziono 6 artykułów

Anna Wylegała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polacy w Galicji podczas drugiej wojny światowej: doświadczenie i pamięć Anna Wylegała s. 47-69
Badacz z Polski na Ukrainie: problemy metodologiczne Anna Wylegała s. 140-151
"Odpamiętane. O historii mówionej 283 na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym", Wiktoria Kudela-Świątek, Kraków 2013 : [recenzja] Anna Wylegała Wiktoria Kudela-Świątek (aut. dzieła rec.) s. 283-288
Sprawozdanie z konferencji „Oral History in Central-Eastern Europe: Current research Areas, Challenges and specificity”, Łódź, 17–18 września 2015 r. Anna Wylegała s. 291-292
Historia mówiona w Polsce : głosy w dyskusji (podczas konferencji „Oral History in Central-Eastern Europe: Current research Areas, Challenges and specificity”, Łódź, 17–18 września 2015 r.) Piotr Filipkowski Marcin Jarząbek Marta Kurkowska-Budzan Anna Wylegała s. 293-296
Dlaczego historia mówiona nie stała się w Polsce dyscypliną akademicką? Anna Wylegała s. 297-300