Tytuł Studia Płockie
ISSN 0137-4362
Wydawca Płocki Instytut Wydawniczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Studia Płockie
1973, Tom 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Bogdan Sikorski s. 7-9
Historia wykopalisk archeologicznych w Ziemi Św. Piotr Szefler s. 9-47
Działalność duszpasterska kapituły kolegiackiej w Pułtusku Wojciech Góralski s. 49-65
Ks. Eugeniusz Gruberski w trosce o reformę muzyki i śpiewu kościelnego Wacław Jezusek s. 67-111
Nadużycie władzy administracyjnej w świetle kodeksu prawa kanonicznego Władysław Lis s. 113-137
Duch pokuty źródłem odnowy dyscypliny postnej Józef Rybczyk s. 139-152
Czy są dowody na istnienie Boga? Tadeusz Rutowski s. 153-162
Źródła i sens współczesnego ateizmu Lech Grabowski s. 163-173
Reforma studiów seminaryjnych w diecezji płockiej bpa Michała Jerzego Poniatowskiego (1773-1785) Michał Marian Grzybowski s. 175-193
Lekowo : dzieje kościoła i parafii Henryk Damian Wojtyska s. 195-262
Religijność parafii podmiejskiej w płockim rejonie uprzemysłowionym Janusz Mariański s. 263-303
Katechizm diecezji płockiej dla kl. II "Pójdź do Jezusa" Janina Krajdocha s. 305-315
Dialog i modlitwa Tadeusz Kuczyński s. 317-321
Sprawozdanie z konferencji teologicznych duchowieństwa m. Płocka za okres od 29 listopada 1966 do 10 listopada 1971 r. Wojciech Góralski s. 323-327
"Katedra płocka, jej dzieje i zabytki", Lech Grabowski, Płock 1971 : [recenzja] Tadeusz Zaremba Lech Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 329-330
Instrukcja dla p.t. autorów pragnących publikować swoje prace w "Studiach Płockich". s. 331-334