Tytuł Acta Medicorum Polonorum
ISSN 2083-0343
Wydawca Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Acta Medicorum Polonorum
2015, Tom 5, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Anita Magowska s. 3
Łaźnia ludowa w Cieleśnicy i jej rola w upowszechnianiu praktyk higienicznych wśród mieszkańców podlaskiej wsi Paweł Tarkowski s. 5-13
Bąblowica wielojamowa: od pierwszego opisu Virchowa do transplantacji wątroby Szymon Nowak s. 14-21
Z Kresów przez Galicję na Górny Śląsk: wspomnienie o Janinie Giżyckiej Joanna Lusek s. 23-34
Dr Czesław Gawlikowski (1899-1984) – lekarz, oficer, społecznik Piotr Ernst s. 35-48
Wspomnienia o doktorze Stanisławie Świerczewskim (1900-1959) z perspektywy jego pacjenta oraz na tle wydarzeń w Małopolsce Ryszard Chrzanowski s. 49-63
Gorączka przerywana w dyskursie medycznym Anita Magowska s. 65-67
Rozprawa inauguracyjna medyczno-praktyczna o gorączkach przerywanych (przekład Katarzyna Surdyk) Jan August Kaczyński s. 69-90
Kartka z historii Dębków Adam Wrzosek s. 91-96
Wyciąg z Księgi Pamiątkowej XX. Zmartwychwstańców w Dębkach s. 97-99
"The Sick Rose or; Disease and the Art of Medical Illustration", Richard Barnett, London 2014 : [recenzja] Richard Barnett (aut. dzieła rec.) s. 101-104
"Wśród córek Eskulapa: szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Część II", red. A. Karpiński, Warszawa 2015 : [recenzja] A. Karpiński s. 104-107
"Taniec wśród mieczów: polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944", Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Warszawa 2015 : [recenzja] Maria Ciesielska (aut. dzieła rec.) Robert Hasselbusch (aut. dzieła rec.) s. 107-108
"Przeciw chorobie: architektura szpitalna wielkopolski w dwudziestoleciu międzywojennym", Aleksandra Paradowska, Poznań 2015 : [recenzja] Aleksandra Paradowska (aut. dzieła rec.) s. 108-109
"Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku: studenci pierwszego rocznika", pod red. Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, Białystok 2012 : [recenzja] Lech Chyczewski (aut. dzieła rec.) Magdalena Grassmann (aut. dzieła rec.) Paweł Radziejewski (aut. dzieła rec.) s. 110
"Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: 1950-2013", pod red. Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, Marty Piszczatowskiej, Białystok 2013 : [recenzja] Lech Chyczewski (aut. dzieła rec.) Magdalena Grassmann (aut. dzieła rec.) Marta Piszczatowska (aut. dzieła rec.) Paweł Radziejewski (aut. dzieła rec.) s. 110
"Rektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2014", pod red. Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, Marty Piszczatowskiej, 2014 : [recenzja] Lech Chyczewski (aut. dzieła rec.) Magdalena Grassmann (aut. dzieła rec.) Marta Piszczatowska (aut. dzieła rec.) Paweł Radziejewski (aut. dzieła rec.) s. 110