Tytuł Acta Medicorum Polonorum
ISSN 2083-0343
Wydawca Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Acta Medicorum Polonorum
2016, Tom 6, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakterystyka społeczna studentów farmacji Uniwersytetu Poznańskiego w II Rzeczypospolitej Piotr Skalski s. 3-22
Rys historyczny badań nad chorobą trzewną Magdalena Andrzejewska s. 23-28
Historia otyłości jako zagadnienia medycznego Marcin Kucharski Paweł Samborski s. 29-34
Historia badań nad miażdżycą oraz rolą diety w patogenezie zmian miażdżycowych Małgorzata Dobrzyńska s. 35-40
Historia diety śródziemnomorskiej w prewencji chorób układu krążenia Katarzyna Grabańska-Martyńska Klaudia Malikowska s. 41-49
Rys historyczny badań nad doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi z klasy gliflozyn Agnieszka Stelmaszyk s. 50-59
Gabriel Józef Antoni Büttner (1915­2011) – jeden z pionierów otorynolaryngologii w Ostrowie Wielkopolskim Andrzej Kierzek Michał Pabiszczak s. 61-71
Życie umysłowe w zaborze rosyjskim w latach 1848­1867 w świetle korespondencji Adama F. Adamowicza Anita Magowska s. 73-78
Korespondencja Adama Ferdynanda Adamowicza z lat 1848-­1867 s. 79-107
"Kampf ums Da(bei)sein. Darwin-Diskurse und die polnische Literatur bis 1900", Daniel Schümann, Köln Weimar Wien 2015 : [recenzja] Anita Magowska Daniel Schümann (aut. dzieła rec.) s. 109-111
"Prof. dr hab. Marek Sych. Seria: Ze skarbca wspomnień", Kraków 2015 : [recenzja] Henryk Gaertner s. 111
"Cudowny lek. Robert Koch, Ludwik Pasteur i prątki gruźlicy", Thomas Goetz, Kraków 2015 : [recenzja] Henryk Gaertner Thomas Goetz (aut. dzieła rec.) s. 112-113
"Doc. dr med. Jerzy Drozdowski. Seria: Ze skarbca wspomnień", Kraków 2015 : [recenzja] Henryk Gaertner s. 113-114
"Krakowski Ośrodek Hematologiczny w 65-lecie istnienia", Kraków 2015 : [recenzja] Henryk Gaertner s. 114-115
Zasady publikowania w "Acta Medicorum Polonorum" s. 117