Tytuł Acta Medicorum Polonorum
ISSN 2083-0343
Wydawca Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Acta Medicorum Polonorum
2012, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Anita Magowska s. 3-5
Jan Jerzy Buzek (1874-1940), polski lekarz i poseł na Zaolziu Tadeusz Hławiczka Kazimierz Santarius Józef Słowik s. 7-11
Doktor Aleksander Wanowski (1886-1966), polski lekarz w Mołdawii Władysław Wanowski s. 12-14
Józef Mazurek (1891-1968), polski lekarz na Zaolziu Tadeusz Hławiczka Kazimierz Santarius Józef Słowik s. 15-18
Stefania Perzanowska (1896-1974), lekarka więźniarka obozu w Majdanku Maria Ciesielska s. 19-28
Alfons Gdyra (1909-1977), ginekolog i położnik, pierwszy dyrektor Szpitala Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Antoni Sukiennicki s. 29-30
Opieka sanitarno-epidemiologiczna w Katowicach na przełomie XIX i XX wieku i jej organizatorzy Joanna Lusek s. 31-41
Wspomnienie o prof. Antonim T. Juraszu (1882-1961) Józef Granatowicz s. 43-50
"Medicus" : moje okupacyjne losy 1939-1945 Alfons Gdyra s. 51-62
Wspomnienie o prof. Tadeuszu Brzezińskim (1929-2010) Joanna Nieznanowska s. 63-75
Karol Marcinkowski jako filozof medycyny Anita Magowska s. 77-82
Ogólne źródła wskazań Karol Marcinkowski Radosław Piętka (tłum.) Magdalena Szymańska-Piętka (tłum.) s. 83-98
Curriculum vitae : dołączone zgodnie z postanowieniem znakomitego zgromadzenia medyków berlińskich Karol Marcinkowski Radosław Piętka (tłum.) Magdalena Szymańska-Piętka (tłum.) s. 99
De fontibus indicationum generatim Karol Marcinkowski s. 100-113
Curriculum Vitae ex decreto gratiosi medicorum ordinis Berolinensis adiectum Karol Marcinkowski s. 114
Seweryn Gałęzowski wśród polskich uchodźców w Paryżu w połowie XIX w. Anita Magowska s. 115-121
Listy Seweryna Gałęzowskiego do Bohdana Zaleskiego Seweryn Gałęzowski s. 122-138
Listy prof. Antoniego T. Jurasza i jego dotyczące z lat 1944-1961 Anita Magowska s. 139-163
"Acta Medica Premisliensia", T. XXXIII, 2010 s. 165
"Lwów w czasach trudnych. Notatki naocznego świadka", Tadeusz Ceypek, Kraków-Katowice 2011 : [recenzja]. Tadeusz Ceypek (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Od pługa do fonendoskopu", Bogumił Masiakowski, Lubasz 2008-2010 : [recenzja]. Bogumił Masiakowski (aut. dzieła rec.) s. 166-167
"Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego", T. CXLVII, 2011, nr 15 ; "Rocznik Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego za rok 2010 s. 167-168
"Dr Olszak i jego następcy", Józef Słowik, Tadeusz Hławiczka, Kazimierz Santarius, [Albrechtice u Českého Těšína] 1999 : [recenzja]. Tadeusz Hławiczka (aut. dzieła rec.) Kazimierz Santarius (aut. dzieła rec.) Józef Słowik (aut. dzieła rec.) s. 168
"Przedstawiciele nauk medycznych członkowie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w latach 1907-1952", Andrzej Śródka, Edward Towpik, "Nowotwory", 2007, suppl. : [recenzja]. Edward Towpik (aut. dzieła rec.) Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 169
"30 lat PTM - PSZ", Józef Słowik, Tadeusz Hławiczka, Kazimierz Santarius, [Albrechtice u Českého Těšína] 2005 : [recenzja]. Tadeusz Hławiczka (aut. dzieła rec.) Kazimierz Santarius (aut. dzieła rec.) Józef Słowik (aut. dzieła rec.) s. 169
"Twarze Instytutu. Dawni pracownicy Instytutu Radowego, Instytutu Onkologii i Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 1932-2009", Edward Towpik, Warszawa 2009 : [recenzja]. Edward Towpik (aut. dzieła rec.) s. 170