Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sylwetka Walentego Majdańskiego s. 5-11
O równe prawa dla ludzkości prenatalnej Walenty Majdański s. 13-88
Modlitwa za dzieci zagrożone Walenty Majdański s. 89-91
Jubileusz Giganta Stefan Wyszyński s. 93-98
Przemówienie jubileuszowe Wilhelm Pluta s. 99-101
Przedmowa do książki "Planowanie zaludnienia" Kazimierz Majdański s. 103-117
Rola Walentego Majdańskiego w polskiej kulturze katolickiej Józef Marian Święcicki s. 119-126
Problem odpowiedzialnego rodzicielstwa w pismach Walentego Majdańskiego Zbigniew Domagalski s. 127-143
Walenty Majdański - apostoł Eucharystii Agnieszka Domejko s. 145-152
Bibliografia Walentego Madajskiego Agnieszka Dowejko s. 153-174