Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego "Humanae Vitae" Paweł VI s. 5-29
Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa Jan Paweł II s. 31-32
Duszpasterz w służbie "Humanae Vitae" Kazimierz Majdański s. 33-67
"Humamnae Vitae" : encyklika na nowo odczytana (zarys komentarza) Jerzy Bajda s. 69-108
Duchowność małżeństwa w świetle encykliki "Humanae Vitae" Leonard Pawlak s. 109-115
Normatywne i ostrzegawcze znaczenie encykliki "Humanae Vitae" w świecie współczesnym Zbigniew Szymański s. 117-127
Małżeństwo jako komuna osób Edward Ozorowski s. 129-149
Definicje rodziny Jarosław Szymczak s. 151-165
"Humanae vitae : a Generation Later", Janet E. Smith, Washington 1991 : [recenzja] Jarosław Sz. Szymczak Janet E. Smith (aut. dzieła rec.) s. 167-171
"Wspólnota życia i miłości : zamysł Boży o małżeństwie i rodzinie", Kazimierz Majdański, Łomianki 2001 : [recenzja] Jerzy Bajda Kazimierz Majdański (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Małżeństwo chrześcijańskie", Augusto Sarmiento, Kraków 2002 : [recenzja] Krzysztof Wolski Augusto Sarmiento (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Człowiek drogą Kościoła : Jan Paweł II w Polsce", Wojciech Zagrodzki, Kraków 2002 : [recenzja] Andrzej Mazan Wojciech Zagrodzki (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Przemoc wobec dzieci", Andres Soriano, Kraków 2002 : [recenzja] Elżbieta Sławek Andres Soriano (aut. dzieła rec.) s. 177-178
Bibliografia nt. Encykliki "Humanae vitae" : (zapis chronologiczny od roku ogłoszenia) Jarosław Sz. Szymczak Krzysztof Wolski s. 179-187