Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ojcostwo jako podstawowe posłannictwo mężczyzny Kazimierz Majdański s. 5-10
Zrodzony do ojcostwa Stanisław Stefanek s. 11-17
Ku teologicznemu pojęciu ojcostwa Jerzy Bajda s. 19-28
Rodowód ojcostwa Monika Wójcik s. 29-40
Ojcostwo w aspekcie prawnym Wanda Stojanowska s. 41-52
Bóg ojcem każdego człowieka w nauczaniu Jana Pawła II Mieczysław Ozorowski s. 53-63
Ojcowskie oblicze Boga w sakramencie przebaczenia i ofiary eucharystycznej Czesław Rychlicki s. 65-70
Zakwestionowanie pojęcia Boga jako Ojca w XX wieku Bronisław Mierzwiński s. 71-86
Świat bez ojców? Marek Czachorowski s. 87-92
Potrzeba obecności ojca w rodzinie Anastazy Bławat s. 93-99
Kryzys ojcostwa Mirosław Nowosielski s. 101-104
Małżeńskie "Ojcze nasz!" Wiesław Jankowski s. 105-113
Bóg Ojciec : wychowująca miłość Marek Dziewiecki s. 115-131
Jak rozumiem ojcostwo Jan Kłys s. 133-144
Dar ojcostwa : łaska i odpowiedzialność Krzysztof Sobieraj s. 145-154
Ojcostwo dnia codziennego Andrzej Mazan s. 155-161
Ojciec w rodzinie bez ojca Anna Pojałowska s. 163-166
"<<Evangelium vitae>> : encyklika ocalenia współczesnej rodziny i świata", red. Kazimierz Majdański i zespół, Warszawa 1997 : [recenzja] Zdobysław Flisowski Kazimierz Majdański (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Storia della teologia. T. 1, Dalle origini a Bernardo di Chiaravalle", a cura di E. Dal Covolo, Roma 1995 ; "T. 2, Da P. Abelardo a Roberto Bellarmino", a cura di G. Occhipinti, Roma 1996 ; "T. 3, Da Vitus Pichler a H. de Lubac", a cura di R. Fisichella, Roma 1996 : [recenzja] Czesław Rychlicki E. Dal Covolo (aut. dzieła rec.) R. Fisichella (aut. dzieła rec.) G. Occhipinti (aut. dzieła rec.) s. 168-171
"Tajemnica ojcostwa", Joseph Maria Verlinde, Kraków 1997 : [recenzja] Krzysztof Wolski Joseph Maria Verlinde (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Ojcostwo Boga i Ojcostwo w rodzinie" : sympozjum naukowe zorganizowane przez papieską Radę ds. Rodziny, Rzym Jarosław Sz. Szymczak s. 173-175
Międzynarodowy Kongres "O godność ojcostwa" - zorganizowany przez: Human Life International Europa, Radę ds. Rodziny Episkopatu Polski, Senacką Komisję Rodziny i Polityki Społecznej oraz Forum Kobiet Polskich, Warszawa Elżbieta Chojnacka s. 175-178