Tytuł Rocznik Chojeński
ISSN 2080-9565
Wydawca Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita" w Chojnie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Rocznik Chojeński
2011, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7-9
Nowe stanowiska archeologiczne w Cedyni, Osinowie Dolnym i Steklnie Antoni Porzeziński s. 11-19
Rola i znaczenie miasta Königsberg Edward Rymar s. 21-47
Podchojeńska rodzina rycerska von Sack (Saccus, Sak, Secken) w średniowieczu Edward Rymar s. 49-60
Zespół malowideł gotyckich kościoła parafialnego w Czachowie Kinga Krasnodębska s. 61-69
Średniowieczne mury obronne Chojny Grzegorz Graliński s. 71-90
Nowa Ameryka nad Wartą : kolonizacja Łęgu Krzeszyckiego w okresie fryderycjańskim (II połowa XVIII wieku) Małgorzata Dąbrowska s. 91-103
Literatura piękna ziemi chojeńskiej na obszarze (dawnej) Nowej Marchii - projekt badawczy dla polskich germanistów? : uwagi wstępne Andrzej Talarczyk s. 105-119
Strategiczna zapasowa przeprawa kolejowa na Odrze koło Siekierek Robert Michalak s. 121-147
Jednostka wojskowa w Chojnie na tle przeobrażeń w strukturze organizacyjnej Pomorskiej Brygady WOP w latach 1960-1980 Emilia Szczygieł-Lembicz s. 149-163
Długogóry Marek Schiller s. 165-177
Projekt adaptacji wnętrza Kościoła Mariackiego w Chojnie na cele muzealne Teresa Łopuska s. 179-188
Zbiór archiwaliów po Burkhardzie Regenbergu i Reimundzie Franzu w zasobach Działu Regionalnego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie Lech Łukasiuk s. 189-215
Gdy nadszedł front : rozmowa z Martą Marią Schulz, dawną mieszkanką Grzybna Andrzej Kordylasiński Bożena Mertens Marta Maria Schulz s. 217-222
Grudzień '70 w Szczecinie : historia jednej śmierci Hubert Simiński s. 223-226
"Walczyłem pod Schwedt" : wspominają weterani Kampfgruppe Schwedt Tomasz Zgoda s. 227-241
Może ich pan powiesić... Maria Jarosz-Kujawiak s. 243-246
Siostra znajdzie cię wszędzie Małgorzata Mikołajczyk s. 247-252
Moje korzenie : historia mojej rodziny a historia regionu s. 253
Bo nikt nie wiedział, że tu jest Polska... Emil Chróściak s. 254-261
Mała ojczyzna mojej babci Paulina Olechnowska s. 261-264
Szukaliśmy pracy, a znaleźliśmy siebie... Anna Tomczyk s. 264-266
I otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę... Łukasz Pawłowski s. 267-270
Zaginione miejscowości ziemi chojeńskiej i mieszkowickiej : cz. 2 : "Krzymowo", "Brewce", "Sarbiewo" Edward Rymar s. 271-274
Pieśń o śmierci księcia szczecińskiego Kazimierza III pod murami Chojny (1372) Paweł Migdalski s. 277-282
Friedricha Augusta Stülera rysunki architektoniczne z Chojny : owoc podróży studyjnej z 1831 roku Ewa Gwiazdowska s. 283-294
Źródła archiwalne dotyczące Chojny do 1945 roku w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie Urszula Markiewicz s. 295-298
Dokumenty organów bezpieczeństwa byłego powiatu chojeńskiego w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie Magdalena Dźwigał s. 299-304
Chojeńskie spotkanie historyków kartografii Jerzy Ostrowski s. 305-308
Obozy pełne krwi i białych plam Robert Ryss s. 309-324
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego "Terra Incognita" : IV kwartał 2010 r. i I półrocze 2011 r. Paweł Migdalski s. 325-331
Jerzy Grodek s. 333-337
Anastazja Lepak s. 338-340
Artur Żurawski s. 341-349
DoDoHa s. 350-351
Chojna i gminy ościenne : kronika wydarzeń za rok 2010 Przemek Lewandowski Paweł Migdalski s. 353-365