Tytuł Rocznik Chojeński
ISSN 2080-9565
Wydawca Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita" w Chojnie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Rocznik Chojeński
2012, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan badań archeologicznych miasta Chojna : część 1 : do 1992 roku Michał Gierke s. 7-38
"Mała rzecz, a cieszy" : niezwykłe znalezisko kamiennej siekierki jadeitowej z okolic jeziora Ostrów (pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie) Agnieszka Matuszewska Marcin Szydłowski s. 39-50
Badania archeologiczno-architektoniczne przy ul. Mieszka I w Chojnie Marek Dworaczyk s. 51-58
Dawne młyny, folusze i tartaki w ziemi chojeńskiej i mieszkowickiej Edward Rymar s. 59-80
Czelińsko-kłosowski ród Mornerów w wiekach średnich Edward Rymar s. 81-92
Ikonografia denarów chojeńskich bitych w okresie panowania Wittelsbachów Piotr Frąckowiak s. 93-102
Przyczynek do dziejów ludwisarstwa chojeńskiego (do 1627 roku) Marcin Majewski s. 103-111
"W połowie szczecińskie, a w połowie marchijskie" : zależność lenna rycerstwa pogranicza Nowej Marchii i Księstwa Pomorskiego w XV i XVI wieku na przykładzie rodów mieszkających w Granowie na ziemi choszczeńskiej Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 113-138
Nieco uwag o neogotyckiej wieży kościoła Mariackiego w Chojnie Michał Gierke s. 139-152
Augustin Kehrberg (1668-1734) : próba biografii Joanna A. Kościelna s. 153-198
Gutav Stier, uczeń Karla Friedricha Schinkla, odwiedza Chojnę (1825) Ewa Gwiazdowska s. 199-208
Die Orgelbauwerkstatt Bütow in Königsberg Karl Richter s. 209-218
Propaganda nazistowska na łamach "Königsberger Kreiskalender" w przełomowym roku 1939 Wojciech Wichert s. 219-237
Walki o Königsberg Tomasz Zgoda s. 239-249
Śledztwo Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Szczecinie, dotyczące obozów hitlerowskich położonych w okolicach Chojny Tomasz Dźwigał s. 251-269
Odsłonięcie pierwszego obelisku w Czelinie 22 lipca 1960 roku i wojewódzka manifestacja z okazji odsłonięcia obelisku 5 października 1968 roku Hubert Simiński s. 271-284
Jednostka Wojskowa w Chojnie na tle zmian strukturalnych po roku 1980 : powołanie do życia Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej Emilia Szczygieł-Lembicz s. 285-297
Charakterystyka zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Cedynia Agnieszka Dębska s. 299-308
Zmartwychwstanie aniołów Przemysław Konopka s. 309-327
Taka jest wojna Piotr Hajduk s. 329-354
Po śladach osadników Magdalena Ziętkiewicz s. 355-366
Od gabinetu osobliwości do muzeum Kamila Sarosińska s. 367-372
Muzeum dla Chojny Radosław Skrycki s. 373-380
Zaginione miejscowości ziemi chojeńskiej i mieszkowickiej : część 3 : Parchnica, "Patrów", Parnakel (troszyński), Parnakel (cedyński), "Słoński Gród" koło Trzcińska Edward Rymar s. 381-384
Cenne chojnianum w Bibliotece Narodowej Michał Spandowski s. 385-392
Szwedzki kopiec Michał Gierke s. 393-398
Od przeszłości do teraźniejszości Krzymowa Anita Taźbierska s. 399-400
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego "Terra Incognita" (II półrocze 2011 r.) Paweł Migdalski s. 401-403
Bibliografia historii regionu 2012 Radosław Skrycki s. 405-408
Krystyna Jędruszkiewicz s. 409-414
Władysław Marczak s. 415-420
Joanna Mieszko-Nita s. 421-425
DoDoHa s. 426-427