Tytuł Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
ISSN 2084-3771
Wydawca Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Skarżysku-Kamiennej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
2010, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5-6
Działania zbrojne na obszarze województwa sandomierskiego podczas rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego (1606–1607) Dariusz Kupisz s. 7-30
Żołnierskie sejmiki : Koła wojskowe na obszarze dawnego województwa sandomierskiego w latach 1661–1663 Eugeniusz Janas s. 31-47
Wojska i działania wojenne w okolicy Opatowa od konfederacji barskiej do wojen napoleońskich Radosław Kubicki s. 49-73
Reorganizacja struktury kościelnej na ziemiach polskich po odzyskaniu niepodległości : Wizyta nuncjusza Achillesa Rattiego w Kielcach Przemysław Bieniek s. 75-92
Samorząd terytorialny Skarżyska-Kamiennej w okresie międzywojennym Tadeusz Wojewoda s. 93-121
Wydawnictwa ciągłe (periodyczne) Skarżyska-Kamiennej do 1939 r. Mercin Medyński s. 123-148
Skarżyskie schrony z okresu zimnej wojny – zapomniane budowle Paweł Gębski Paweł Rzuchowski s. 149-158
"Z dziejów kolejek wąskotorowych w dobrach Radziwiłłów, Platerów i Wielowiejskich : dziś w powiatach: skarżyskim, szydłowieckim i koneckim", Ireneusz Kuliński, Skarżysko-Kamienna 2008 : [recenzja] Katarzyna Gadecka Ireneusz Kuliński (aut. dzieła rec.) s. 159-163
"Z dziejów powiatu szydłowieckiego : Materiały z sesji popularnonaukowej poświęconej dziejom ziemi szydłowieckiej zorganizowanej w 200-lecie powołania powiatu szydłowieckiego", red. M. Przeniosło, Szydłowiec 2009 : [recenzja] Katarzyna Gadecka M. Przeniosło (aut. dzieła rec.) s. 164-169
"Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918–1939 i w okresie II wojny światowej", red. Jerzy Gapys, Mieczysław B. Markowski, Kielce 2006 : [recenzja] P. K. Jerzy Gapys (aut. dzieła rec.) Mieczysław B. Markowski (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Kielce i kielczanie w czasie rewolucji 1905–1907 roku", Barbara Szabat, Kielce 2009 : [recenzja] P. K. Barbara Szabat (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Z dziejów opactwa świętokrzyskiego", red. Marek Derwich, Krzysztof Bracha, Kielce 2007 : [recenzja] P. K. Krzysztof Bracha (aut. dzieła rec.) Marek Derwich (aut. dzieła rec.) s. 175
"50 lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim : Archeologia – metalurgia – edukacja", red. Szymon Orzechowski, Ireneusz Suliga, Kielce 2006, "50-lecie badań na starożytnym hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich", red. Kazimierz Bielanin, Ireneusz Suliga, Kielce 2007 : [recenzja] P. K. Kazimierz Bielanin (aut. dzieła rec.) Szymon Orzechowski (aut. dzieła rec.) Ireneusz Suliga (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 2, 1795–1918", Jerzy Szczepański, Kielce 2009 : [recenzja] P. K. Jerzy Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 178
"Powiat szydłowiecki w województwie mazowieckim", Danuta Słomińska-Paprocka, Szydłowiec 2009 : [recenzja] P. K. Danuta Słomińska-Paprocka (aut. dzieła rec.) s. 179
Informacja dla autorów Rocznika Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej s. 183