Tytuł Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
ISSN 2084-3771
Wydawca Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Skarżysku-Kamiennej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
2011, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5
Ziemia skarżyska czy region skarżyski? Piotr Kardyś Tadeusz Wojewoda Krzysztof Zemeła s. 7-26
Kariera rodu Kazanowskich, herbu Grzymała, w XVI–XVII wieku Krzysztof Zemeła s. 27-77
Działalność Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego Piotr Sławiński s. 79-90
„Nasze Słowo” : przyczynek do historii skarżyskiej prasy zakładowej doby PRL Roman Sowa s. 91-110
Codzienne problemy mieszkańców miast nad Kamienną w dekadzie lat siedemdziesiątych w świetle listów do instytucji państwowych i partyjnych Jarosław Dulewicz s. 111-125
Gmina Skarżysko-Kamienna ma już 100 lat! Marcin Medyński s. 127-130
Rafała Leona Sucheckiego opis Kamiennej w latach 20. XIX wieku Marcin Medyński s. 131-139
Skarżyska masakra z 4 lutego 1905 roku – relacja naocznego świadka Marcin Medyński s. 141-148
Z pamiętników kardynała Ermenegildo Pellegrinettiego w sprawie utworzenia nuncjatury apostolskiej w Polsce z dnia 21 lipca 1919 roku Przemysław Bieniek s. 149-155
Wykaz osób należących do Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej z terenu gminy Bliżyn sporządzony przez Tadeusza Ciuka „Trzaska” i Józefa Chyba „Marsa” Roman Falarowski s. 157-160
"Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII–XX wiek", oprac. Feliks Kiryk, Sandomierz 2010 : [recenzja] Piotr Kardyś Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne", Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda, Skarżysko Kościelne 2010 : [recenzja] Marcin Braniewski Piotr Kardyś (aut. dzieła rec.) Marcin Medyński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wojewoda (aut. dzieła rec.) Krzysztof Zemeła (aut. dzieła rec.) s. 164-172
"Mała Ojczyzna : Skarżysko-Kamienna, dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne : materiały do edukacji regionalnej", Skarżysko Kamienna 2010 : [recenzja] Marcin Janakowski s. 173-174
"W cytatach – dzieje Skarżyska-Kamiennej, czyli literacka pigułka", Bożena Piasta, Starachowice 2010 : [recenzja] Marcin Janakowski Bożena Piasta (aut. dzieła rec.) s. 175-176
Sesja popularnonaukowa 22 X 2010 roku : „Od pomysłu do przemysłu” Marcin Janakowski s. 177-179
"Studia Muzealno-Historyczne, t. I, 2009, Muzeum Historii Kielc, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu", Kielce 2009 : [recenzja] P. K. s. 181-182
"Michał Zborowski (1898–1993) : Życie i działalność", Aleksandra Lubczyńska, Kielce 2008 : [recenzja] P. K. Aleksandra Lubczyńska (aut. dzieła rec.) s. 183
"Na świętokrzyskim szlaku : wycieczki szkolne po Kielcach i okolicy w klasach IV–VI", red. Cezary Jastrzębski, Kielce 2008 : [recenzja] P. K. Cezary Jastrzęsbki (aut. dzieła rec.) s. 184
"Postawy społeczno-polityczne duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1864–1914", Tomasz Domański, Kielce 2008 : [recenzja] P. K. Tomasz Domański (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Ożarów : dzieje miasta i gminy", red. Feliks Kiryk, Kraków 2009 : [recenzja] P. K. Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 187-188