Tytuł Ante Portas. Studia nad bezpieczeństwem
ISSN 2353-6306
Wydawca Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Ante Portas. Studia nad bezpieczeństwem
2014, Numer 1 (3)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"NATO w XXI wieku. Nowe wyzwania" Andrzej Pietrzyk s. 5-7
Zapewnienie bezpieczeństwa w świetle koncepcji strategicznych NATO Janusz Falecki s. 11-25
Strategia NATO wobec konfliktu w Afganistanie : wyzwanie na miarę XXI wieku Beata Belica s. 27-41
Czy konieczna aktywność NATO w Europie? Ryszard Jakubczak s. 43-62
Zasada odpowiedzialności za ochronę w stosunkach międzynarodowych a działania NATO : uwagi na tle współczesnej koncepcji ochrony praw człowieka Iwona Wrońska s. 63-74
Integracja z Ukrainą wyzwaniem dla NATO w Europie Wschodniej Łukasz Muszyński s. 75-86
First 100 Days of President Poroshenko : NATO Issue in Presidential Agenda Vadym Zheltovskyy s. 87-99
Znaczenie analiz wywiadowczych NATO i UE dla właściwej oceny rozwoju sytuacji kryzysowych : przykład konfliktu ukraińskiego Krzysztof Surdyk s. 101-111
NATO po agresji Rosji przeciwko Ukrainie : kierunki reformy sojuszu i perspektywy na przyszłość Przemysław Furgacz s. 113-131
"Potęga państw. Modele i zastosowania", Mirosław Sułek, Warszawa 2013 : [recenzja] Leszek Sykulski Mirosław Sułek (aut. dzieła rec.) s. 133-138
Odpowiedź na recenzję Pana dr. Leszka Sykulskiego Mirosław Sułek s. 139-142
"Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego", Tomasz R. Aleksandrowicz, Warszawa 2014 : [recenzja] Mieszko Oziębłowski Tomasz R. Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 143-149
"Siła w Europie" : konferencja towarzysząca XXII Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego, 3 września 2014 r. Jakub Żak s. 151-152
Sprawozdanie : Ogólnopolskie Ćwiczenia Organizacji Proobronnych "Kompania w Działaniach Nieregularnych w Terenie Zurbanizowanym 'Ostrowiec Świętokrzyski 2014'" : relacja z ćwiczeń Grzegorz Matyasik s. 153-169
Śp. doc. dr Tadeusz Grudniewski s. 171-172
Kalendarium 2014 s. 173
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego w roku akademickim 2014 s. 174