Tytuł Ante Portas. Studia nad bezpieczeństwem
ISSN 2353-6306
Wydawca Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Ante Portas. Studia nad bezpieczeństwem
2012, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7-8
Bezpieczeństwo w logistyce : zarys problematyki Zbigniew Grzywna s. 9-29
Cenzura w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Gaweł Strządała s. 31-46
Oskar Halecki i Powszechne Zjazdy Historyków Polskich Renata Knyspel-Kopeć s. 47-64
"Kaa pyy te ruha; kaa hao te rangatahi" : rodzina maoryska pomiędzy światem tradycyjnym a nowożytnością Ronald Lasecki s. 65-111
Słowiańszczyzna przedchrześcijańska : wizja Wawrzyńca Surowieckiego Grzegorz Tokarz s. 123-138
"Tyrania złudzeń. Studia z filozofii polityki", Stefan Opara, Warszawa 2009 : [recenzja] Mieczysław Kopeć Stefan Opara (aut. dzieła rec.) s. 139-141
"OUN - UPA. Z kim i przeciwko komu oni walczyli. Historyczno-dokumentalne oceny", red. Władymir Woroncow, Sewastopol 2011 : [recenzja] Andrzej Zapałowski Władymir Woroncow (aut. dzieła rec.) s. 143-150
Informacje dla Autorów s. 151-152
Noty o Autorach s. 153