Tytuł Ante Portas. Studia nad bezpieczeństwem
ISSN 2353-6306
Wydawca Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Ante Portas. Studia nad bezpieczeństwem
2013, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział pododdziałów Sił Zbrojnych RP podczas pokoju, zagrożeń i działań logistycznych : zarys problematyki Zbigniew Grzywna s. 7-34
Zagrożenie destabilizacji sytuacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ze strony Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia "Swoboda" Andrzej Zapałowski s. 35-71
Rosyjska idea na kanwie myśli Mikołaja Bierdiajewa Adam Karpiński s. 73-88
Rosyjski transhumanizm : geneza i współczesność Leszek Sykulski s. 89-101
Wychowawczy walor historii na przykładzie legendy o dwóch mieczach krzyżackich w kontekście ustanowienia Orderu "Krzyż Grunwaldu" Renata Knyspel-Kopeć s. 103-119
Między "Polską Jagiellońską" a "Polską Piastowską" : recepcja i aktualność koncepcji ULB w polityce wschodniej koalicji PO-PSL Wojciech Łysek s. 121-146
"Następna Dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy", George Friedman, Kraków 2012 : [recenzja] Andrzej Zapałowski George Friedman (aut. dzieła rec.) s. 147-150
"Geopolitica dello spazio. Potere e ricchezza nel futuro del pianeta", Giancarlo Elia Valori, Milano 2006 : [recenzja] Michalina Wojaczek Giancarlo Elia Valori (aut. dzieła rec.) s. 151-156
Informacje dla Autorów s. 157-158
Noty o Autorach s. 159