Tytuł Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL
ISSN 2300-9357
Wydawca Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL
2012, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tytułem wstępu Joanna Kiereś-Łach s. 7
Problem prawdy ujęć zmysłowych w interpretacji św. Tomasza z Akwinu Paulina Sulenta s. 11-29
Analiza krytyczna Bernarda Williamsa koncepcji filozofii Paweł Pijas s. 55-73
Propozycja aplikacji metody fenomenologiczno-hermeneutycznej w pedagogicznych badaniach rzeczywistości wychowawczej Konrad Sawicki s. 75-91
"Ezoteryzm w kulturze Europy" : konferencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Diana Sobieraj s. 95-104
Definicja życia : krótka historia nieuchwytnego przedsięwzięcia naukowego Antonio Lazcano Michel Morange Stephane Tirard Urszula K. Czyżewska (tłum.) s. 105-126
Noty o autorach s. 127-128