Tytuł Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL
ISSN 2300-9357
Wydawca Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL
2014, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Causality, chance, Providence and design : Aquinas and Barbour on the independence between science and religion Moisés Pérez Marcos s. 9-26
Ergonomics : a tool for the liberation of man Fernando González Casado s. 27-37
Podróże w czasie jako zagadnienie filozoficzne Artur Przechowski s. 39-64
Teoria krytyczna a postęp techniczny Tomasz Łach s. 65-79
"Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej. Inspiracje - krytyka", red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2014 : [recenzja] Patrycja Burba Stanisław Janeczek (aut. dzieła rec.) Anna Starościc (aut. dzieła rec.) s. 83-90
"Komentarz do "Hermeneutyki" Arystotelesa", św. Tomasz z Akwinu, tł. A. P. Stefańczyk, Lublin 2013 : [recenzja] Natalia Kunat Tomasz z Akwinu (aut. dzieła rec.) Andrzej P. Stefańczyk (aut. dzieła rec.) s. 91-95
"OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce", Leokadia Oręziak, Warszawa 2014 : [recenzja] Damian Maziarz Leokadia Oręziak (aut. dzieła rec.) s. 97-102
Sprawozdanie z sesji studencko-doktoranckich LVI Tygodnia Filozoficznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Maria Pleskaczyńska s. 103-110
Sprawozdanie z LX Konferencji Historii Logiki. Kraków, 21-22 października 2014 r. Łukasz Polkowski s. 111-115
Noty o autorach s. 117-118