Tytuł Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL
ISSN 2300-9357
Wydawca Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL
2013, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kant's pragmatic anthropology and the question of the perfectibility of human nature Ezulike Benjamin Ofodile s. 9-26
The use of spare embryos for medical research : a phenomenological approach Juvenal Ndayambaje s. 27-34
Terroryzm w myśli Michaela Walzera Karina Gaik s. 35-55
O podobieństwie między poznaniem naukowym i religijnym Adam Paweł Kubiak s. 57-72
Dobro i zło w dramacie poznania : (w kręgu inspiracji Karola Wojtyły - Jana Pawła II) Małgorzata Jałocho-Palicka s. 73-91
Cel nauczania według Tomasza z Akwinu Marcin Sieńkowski s. 93-105
"Creating Capabilities: The Human Development Approach", Martha C. Nussbaum, Cambridge-London 2011 : [recenzja] Konrad Sawicki Martha C. Nussbaum (aut. dzieła rec.) s. 109-114
"Idea samozbawienia i jej kulturowe konsekwencje. Od gnozy do New Age" : konferencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Agata Nowakowska s. 115-119
Noty o autorach s. 121-122