Tytuł Pisma Humanistyczne
ISSN 1506-9567
Wydawca Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Pisma Humanistyczne
2014, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 13
Czas a wybrane aspekty jego ujmowania w kulturze antycznych symboli oraz filozofii starożytnej Grecji okresu przedsokratejskiego Michał Siekierka s. 17-36
Średniowiecze (nie)potrzebne? Paweł Superat s. 37-51
W interesach i dla rozrywki : podróże Hieronima Floriana Radziwiłła Paweł Gad s. 53-67
Odpowiedni czas na małżeństwo w poglądach polskiej i litewskiej magnaterii w XVIII wieku Agata Muszyńska s. 69-84
Nuda jako stosunek człowieka wobec czasu Agata Stronciwilk s. 85-101
Czas społeczny a zmiana społeczna Sonia Horonziak s. 103-120
Chronos a telos, czyli aktualność sporu o nasz schyłek vs. naszą przyszłość Patryk Zając s. 121-136
Ethos jako miejsce w filozofii Martina Heideggera Karolina Zabokrzycka s. 137-158
Nadgryzieni zębem czasu? Ewolucja roli i funkcji monarchii na przełomie wieków : przykład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Magdalena Rajzer s. 161-175
Istnienie państw w czasie i przestrzeni w świetle działalności ruchów separatystycznych Katarzyna Konieczna s. 177-192
Wolność słowa jako fundament państw demokratycznych a jej wielopłaszczyznowy charakter Jarosław Wichura s. 193-212
Kwestie europejskie w elekcjach do Parlamentu Europejskiego z 2009 i 2014 roku na podstawie analizy treści spotów wyborczych Agata Olszanecka s. 215-231
Local self-government across the European Union : present experience in EU member-states and expected developments Stéphane Guérard s. 233-241
Czas na zmiany? Sukces Kongresu Nowej Prawicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014 w świetle koncepcji second-order election Maciej Marmola s. 243-257
Pomarańczowa rewolucja jako przykład nieposłuszeństwa obywatelskiego na podstawie działań "Pory!" we Lwowie Jakub Pszoniak Grzegorz Rożniewski s. 259-273
Strategiczny charakter pierwiastków ziem rzadkich Karolina Chyla s. 275-294
Sposoby doświadczania przestrzeni w "pozaeuropejskiej inności" Małgorzata Kołodziej s. 297-314
Zwalczanie budownictwa sakralnego przez władze komunistyczne na Górnym Śląsku na przykładach Jastrzębia-Zdroju, Tychów i Katowic w latach 1970-1980 jako próba przebudowy i "laicyzacji" przestrzeni publicznej Mateusz Sobeczko s. 315-337
Postmodernistyczna przestrzeń miejska a kształtujące się relacje społeczne Patrycja Stasiak s. 339-352
Sport w przestrzeni mitycznej : mityzacja starć sportowych Michał Marcin Kobierecki s. 353-372
Ubóstwo w Polsce uwarunkowane sytuacją społeczno-ekonomiczną w latach 1990-2003 Jacek Marek Nogowski s. 373-393
Is an equally integrated society for the physically challenged possible? A case study on the Norwegian social welfare system Kaori Yamashita s. 395-416
Aprzestrzenność i asynchroniczność w internecie : płaszczyzna powstawania nowego typu relacji społecznych Amelia Mróz s. 419-441
Dziennikarze w przestrzeni internetu : zawodowo i prywatnie Iwona Łydek s. 443-470
Czy tożsamość narodowa ma znaczenie w dobie internetu? Przykład gier sieciowych Piotr Nowak s. 471-487
Po drugiej stronie lustra : problem przestrzeni w kontekście zaangażowania gracza w grę komputerową Katarzyna Lisiecka s. 489-503