Tytuł Studia Artystyczne
ISSN 2391-9965
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Artystyczne
2014, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Jadwiga Uchyła-Zroski s. 3-4
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dylematy nadmiaru Ryszard Solik s. 7-12
  Zacytuj
 • Udostępnij
Do czego potrzebna jest dziś sztuka? Ireneusz Botor s. 13-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zakładnik piękna – koncepcja sztuki według Jarosława Iwaszkiewicza Aleksandra Giełdoń-Paszek s. 20-29
  Zacytuj
 • Udostępnij
Krajina – človek – stopa Jan Kudlička s. 30-31
  Zacytuj
 • Udostępnij
Upowszechnianie sztuki wobec kultury masowej Tadeusz Rus s. 32-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Ars Antiqua" wobec "Ars Nova" muzyki francuskiej XX wieku – Jean Françaix oraz Jacques Ibert w tle przemian modernizmu scjentycznego Jolanta Szulakowska-Kulawik s. 36-48
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z historii zapożyczeń "muzyki w muzyce" Bogumiła Mika s. 49-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zagadnienie koloru oraz sposoby kształtowania brzemienia w nowoczesnej muzyce fortepianowej : zarys problematyki badawczej Agnieszka Kopińska s. 59-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność artystyczna Chóru Uniwersytetu Śląskiego w latach 1998-2013 na tle 105-letniej tradycji Towarzystwa Śpiewaczego "Harmonia" w Cieszynie Izabella Zielecka-Panek s. 65-79
  Zacytuj
 • Udostępnij
Space Mixing Remigiusz Kopoczek Katarzyna Kroczek-Wasińska Małgorzata Łuszczak Hanna Grzonka (tłum.) s. 81-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
Edukacja aksjologiczna w kształceniu akademickim studentów kierunków pedagogiczno-artystycznych Jadwiga Uchyła-Zroski s. 87-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Śpiewa słowik, a z nim dzieci, siedem słowiczątek"... : o pieśniach Witolda Lutosławskiego dla dzieci Grażyna Darłak s. 96-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rodzima muzyka ludowa u podstaw wprowadzania dzieci w świat muzyki Anna Waluga s. 105-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Folklor dziecięcy – jego rola i miejsce w edukacji muzycznej dziecka Dominika Lenska s. 111-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zrozumieć muzykę – ruch w edukacji dziecka Ewa Bogdanowicz Grażyna Durlow s. 117-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spis wybranych osiągnięć artystycznych i naukowych pracowników Wydziału Artystycznego w roku 2012 : Instytut Muzyki s. 124-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spis wybranych osiągnięć artystycznych i naukowych pracowników Wydziału Artystycznego w roku 2012 : Instytut Sztuki s. 132-135
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane prace pedagogów Instytutu Sztuki s. 136-147
  Zacytuj
 • Udostępnij