Tytuł Studia Artystyczne
ISSN 2391-9965
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Artystyczne
2015, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Jadwiga Uchyła-Zroski s. 3-4
Sztuka a sztuka ludowa : rozważania o pojęciach, powinowactwie i relacjach : rekonesans Ryszard Solik s. 7-15
Znaczenie zbiorów pieśni Adolfa Dygacza dla badań językoznawczych Helena Synowiec s. 16-21
„Barbora umarła...”, czyli o zabytkach folkloru hutniczego w archiwaliach Adolfa Dygacza Adam Okun s. 22-26
Co nieco o publicystyce i społecznej aktywności Adolfa Dygacza Andrzej Wójcik s. 27-39
„Adzio” : przyjaciel kompozytorów, niestrudzony inspirator Ryszard Gabryś s. 40-51
Przesądy pogrzebowe z zapisów Jana Brody Krystyna Turek s. 52-56
Wątki ludowe w kompozycjach Antoniego Poćwierza Stylistyka muzyki opartej na folklorze Danuta Zoń-Ciuk s. 57-63
Zainteresowania folklorystyczne Jana Michała Wieczorka Marlena Winnicka s. 64-74
Hluczyńsko – etnogra czny region w perspektywie wydarzeń historycznych Jitka Hoňková s. 77-82
Rozwój czeskiej pieśni ludowej na przełomie XVIII i XIX wieku Oskar Kolberg i jego zasługi w udokumentowaniu folkloru w Czechach i na Słowacji Michał Burczyk s. 83-87
Materiały łużyckie w zbiorach Oskara Kolberga jako przykład dbałości o zachowanie dziedzictwa i tradycji językowej tego regionu Michał Burczyk s. 88-91
Hudební folklór lašsko-valašského pomezí Gabriela Bordovská s. 92-96
Przegląd wariantów ballady o dziewczynie trucicielce zawartych w wybranych zbiorach pieśni Magdalena Szyndler s. 97-102
Znaczenie elementów ludowych w cyklu „Suita dziecięca »Piąta pora roku«” (1996–1999) Szkic Wiesław Cienciała s. 105-108
Folklor we wczesnej twórczości fortepianowej Witolda Lutosławskiego Ewa Nidecka s. 109-114
Folklorystyczne inspiracje polskich muzyków jazzowych Grzegorz Rubin s. 115-120
Ludowość a ekslibris – wątki ludowe w księgoznaku i gra ce kommemoratywnej Krzysztof Marek Bąk s. 121-130
Drewno a sprawa polska : wykorzystanie drewna w poszukiwaniu polskiego stylu narodowego Aleksandra Giełdoń-Paszek s. 131-138
Podhalański baca – pasterz, czarownik i protoplasta góralskiego zdobnictwa Wojciech Bachleda-Dorcarz s. 139-144
Strój ludowy ziemi pszczyńskiej – cechą tożsamości regionalnej jej mieszkańców Irena Białas s. 145-154
Spis wybranych osiągnięć artystycznych i naukowych pracowników Wydziału Artystycznego w roku 2014 : Instytut Muzyki s. 156-161
Spis wybranych osiągnięć artystycznych i naukowych pracowników Wydziału Artystycznego w roku 2014 : Instytut Sztuki s. 162-169
Wybrane prace pedagogów Instytutu Sztuki s. 170-181