Tytuł Studia Artystyczne
ISSN 2391-9965
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia Artystyczne
2014, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Jadwiga Uchyła-Zroski s. 3-4
Sztuka europejska jako element kształtujący europejską tożsamość : dychotomia związków Jolanta Bauman-Szulakowska s. 7-12
Czy chcemy – potrafimy – powinniśmy mówić i pisać o muzyce? : krytyka muzyczna w kulturze współczesnej Rafał Ciesielski s. 13-22
Co zrobić z innością Michaela Willmanna? Ireneusz Botor s. 23-29
Barbaryzacja w kulturze Tadeusz Rus s. 30-33
To tylko gra o sztukę Andrzej Szarek s. 34-35
Problemy sztuki cyfrowej Jan Pamuła s. 37-38
Barwa biała Natalia Pawlus s. 39-41
Sztuka książki w relacjach słowa, obrazu i formy Jolanta Gwoździk s. 42-45
Muzyka Witolda Lutosławskiego we współczesnej edukacji muzycznej i praktyce wykonawczej Agnieszka Kopińska s. 46-52
O powstaniu, działalności i perspektywach Polskiego Towarzystwa Artystycznego "Ars Musica" w Republice Czeskiej Alojzy Suchanek s. 53-56
Nowatorskie koncepcje kształcenia artystycznego wobec tradycji Aleksandra Giełdoń-Paszek s. 59-64
Kształcenie nauczycieli muzyki na wydziałach nauczycielskich na Słowacji : porównanie założeń słowackich z systemem kształcenia nauczycieli muzyki w Polsce Irena Medňanská s. 65-73
Wprowadzenie dziecka w kulturę muzyczną : aktualne uwarunkowania systemowe i propozycje metodyczne Romualda Ławrowska s. 74-83
Techniki muzyczno-teatralne jako działania ludyczne i terapeutyczne Waleria Skiba s. 84-90
Spis wybranych osiągnięć artystycznych i naukowych pracowników Wydziału Artystycznego w roku 2013 : Instytut Muzyki s. 92-96
Spis wybranych osiągnięć artystycznych i naukowych pracowników Wydziału Artystycznego w roku 2013 : Instytut Sztuki s. 98-102
Wybrane prace pedagogów Instytutu Sztuki s. 104-115