Tytuł Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
ISSN 2391-9167
Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
2004, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Krzysztof B. Matusiak s. 5-6
Geneza i rozwój integracji europejskiej do Maastricht Maria Greta Witold Kasperkiewicz s. 7-28
System instytucjonalny wspólnot europejskich Maria Greta Witold Kasperkiewicz s. 29-49
Zmiany sektorowej struktury gospodarki polskiej w latach 1992-2002 na tle gospodarek Wspólnoty Europejskiej Stanisław M. Szukalski s. 51-65
Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w Polsce Paweł Gajewski Tomasz Tokarski s. 67-80
Przedsiębiorczość, usługi i handel w wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Andrzej Bieńkowski s. 81-92
Istota, funkcje i kierunki ewolucji polskiego systemu zamówień publicznych Andrzej Borowicz s. 93-112
Marketing analityczny - cele i narzędzia Sławomir Narel s. 113-133
Działania produktowo-promocyjne polskich przedsiębiorstw przemysłu muzycznego Iwona Wieczorek s. 135-148
Ostrołęcki system produkcyjny Krzysztof B. Matusiak Maria Parzychowska-Kurpiewska s. 149-182